stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 558252351911
          [title] => 修正老人家用上臂式医用电子血压计
          [jianjie] => 双组记忆 一台抵多台 修正品质
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/3324711874/O1CN011PiKhcGvTSFgAkY_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4719772422776034984
          [shop_dsr] => 4.85
          [volume] => 10
          [size] => 698.00
          [quanhou_jiage] => 658
          [date_time_yongjin] => 2023/01/28 02:11:30
          [tkrate3] => 20
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 14e10a063788404fb6d5a47f7ca0c5fe
          [coupon_start_time] => 2022-12-07 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2023-01-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 40
          [coupon_total_count] => 3000
          [coupon_remain_count] => 2806
          [coupon_info] => 满218元减40元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 修正金遇源专卖店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i3/3324711874/TB2CXzxiNPI8KJjSspfXXcCFXXa_!!3324711874.jpg|https://img.alicdn.com/i2/3324711874/TB2cDlSgYSYBuNjSspfXXcZCpXa_!!3324711874.jpg|https://img.alicdn.com/i4/3324711874/TB22XDmbP7nBKNjSZLeXXbxCFXa_!!3324711874.jpg|https://img.alicdn.com/i2/3324711874/TB2BHMebHPx2eJjSZFBXXbmZVXa_!!3324711874.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/TB1baboakvoK1RjSZFwSuwiCFXa.jpg
          [tao_title] => 修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器
          [provcity] => 广东 广州
          [shop_title] => 修正金遇源专卖店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 10
          [commentCount] => 3
          [favcount] => 1
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50023745
          [category_name] => 血压计(电子血压计)
          [level_one_category_id] => 50023721
          [level_one_category_name] => 医疗器械
          [tkfee3] => 131.6
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/01/28 02:11:30
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 20
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=558252351911
        )

    )

)
修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器
优惠精选 修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器

修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器

118.00元 (满238.0元减120.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 558252351911
          [title] => 修正老人家用上臂式医用电子血压计
          [jianjie] => 双组记忆 一台抵多台 修正品质
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/3324711874/O1CN011PiKhcGvTSFgAkY_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4719772422776034984
          [shop_dsr] => 4.85
          [volume] => 10
          [size] => 698.00
          [quanhou_jiage] => 658
          [date_time_yongjin] => 2023/01/28 02:11:30
          [tkrate3] => 20
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 14e10a063788404fb6d5a47f7ca0c5fe
          [coupon_start_time] => 2022-12-07 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2023-01-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 40
          [coupon_total_count] => 3000
          [coupon_remain_count] => 2806
          [coupon_info] => 满218元减40元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 修正金遇源专卖店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i3/3324711874/TB2CXzxiNPI8KJjSspfXXcCFXXa_!!3324711874.jpg|https://img.alicdn.com/i2/3324711874/TB2cDlSgYSYBuNjSspfXXcZCpXa_!!3324711874.jpg|https://img.alicdn.com/i4/3324711874/TB22XDmbP7nBKNjSZLeXXbxCFXa_!!3324711874.jpg|https://img.alicdn.com/i2/3324711874/TB2BHMebHPx2eJjSZFBXXbmZVXa_!!3324711874.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/TB1baboakvoK1RjSZFwSuwiCFXa.jpg
          [tao_title] => 修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器
          [provcity] => 广东 广州
          [shop_title] => 修正金遇源专卖店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 10
          [commentCount] => 3
          [favcount] => 1
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50023745
          [category_name] => 血压计(电子血压计)
          [level_one_category_id] => 50023721
          [level_one_category_name] => 医疗器械
          [tkfee3] => 131.6
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/01/28 02:11:30
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 20
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=558252351911
        )

    )

)
价格: 698.00
小小 更新时间: 9个月前 (05-10)
购买渠道
天猫
购买件数
100件
浏览次数
93人已阅读
去看看
微信扫码
修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器

【修正】电子血压计高精准测量仪,真人语音播报,解决老人读数困扰,在家就能轻松测血压,高清LED大屏显示,还送电源线经济又方便!

修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器

修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器

修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器

修正电子血压计老人家用上臂式血压仪医用全自动语音高准确测量器

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
你可能还喜欢
Array
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册