stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 655966720035
          [title] => 薇尔亲肤超薄卫生巾极薄姨妈巾套组
          [jianjie] => 薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/3247031315/O1CN01DHINTH1LaJcGxVdfx_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 37365951334715531
          [shop_dsr] => 4.9005
          [volume] => 2000
          [size] => 99.9
          [quanhou_jiage] => 39.9
          [date_time_yongjin] => 2022/12/07 20:58:30
          [tkrate3] => 15
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 4aca4978ccb64b719dc1be7edf45cf13
          [coupon_start_time] => 2022-12-06 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-09 23:59:59
          [coupon_info_money] => 60
          [coupon_total_count] => 100000
          [coupon_remain_count] => 99937
          [coupon_info] => 满99元减60元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => Libresse官方旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i2/3247031315/O1CN01Iv0wRx1LaJZahhieZ_!!3247031315.jpg|https://img.alicdn.com/i1/3247031315/O1CN012VWEAp1LaJXD8VRE4_!!0-item_pic.jpg|https://img.alicdn.com/i1/3247031315/O1CN01ElbtxU1LaJYsd9aeR_!!3247031315.jpg|https://img.alicdn.com/i4/3247031315/O1CN01Ifm4bR1LaJZhmEJOh_!!3247031315.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/3247031315/O1CN01DHINTH1LaJcGxVdfx_!!0-item_pic.jpg
          [tao_title] => 薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A
          [provcity] => 浙江 衢州
          [shop_title] => Libresse官方旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 2000
          [commentCount] => 666
          [favcount] => 200
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=GB5bn3GC8tYajeRTJMHQtJ-erG4Z5IGGxW4Xn0HD
          [category_id] => 50012475
          [category_name] => 卫生巾
          [level_one_category_id] => 50025705
          [level_one_category_name] => 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
          [tkfee3] => 5.98
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/07 20:58:30
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 15
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=655966720035
        )

    )

)
薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A
优惠精选 薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A

薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A

39.90元 (满79.0元减40.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 655966720035
          [title] => 薇尔亲肤超薄卫生巾极薄姨妈巾套组
          [jianjie] => 薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/3247031315/O1CN01DHINTH1LaJcGxVdfx_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 37365951334715531
          [shop_dsr] => 4.9005
          [volume] => 2000
          [size] => 99.9
          [quanhou_jiage] => 39.9
          [date_time_yongjin] => 2022/12/07 20:58:14
          [tkrate3] => 15
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 4aca4978ccb64b719dc1be7edf45cf13
          [coupon_start_time] => 2022-12-06 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-09 23:59:59
          [coupon_info_money] => 60
          [coupon_total_count] => 100000
          [coupon_remain_count] => 99937
          [coupon_info] => 满99元减60元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => Libresse官方旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i2/3247031315/O1CN01Iv0wRx1LaJZahhieZ_!!3247031315.jpg|https://img.alicdn.com/i1/3247031315/O1CN012VWEAp1LaJXD8VRE4_!!0-item_pic.jpg|https://img.alicdn.com/i1/3247031315/O1CN01ElbtxU1LaJYsd9aeR_!!3247031315.jpg|https://img.alicdn.com/i4/3247031315/O1CN01Ifm4bR1LaJZhmEJOh_!!3247031315.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/3247031315/O1CN01DHINTH1LaJcGxVdfx_!!0-item_pic.jpg
          [tao_title] => 薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A
          [provcity] => 浙江 衢州
          [shop_title] => Libresse官方旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 2000
          [commentCount] => 666
          [favcount] => 200
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=z9X5rJoheta4oxbHgACdt4-erG4Z5IGGxW4Xn0HD
          [category_id] => 50012475
          [category_name] => 卫生巾
          [level_one_category_id] => 50025705
          [level_one_category_name] => 洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰
          [tkfee3] => 5.98
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/07 20:58:14
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 15
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=655966720035
        )

    )

)
价格: 99.9
小小 更新时间: 7个月前 (05-16)
购买渠道
天猫
购买件数
2000件
浏览次数
77人已阅读
去看看
微信扫码
薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A

【送得宝抽纸4包】拍一件即可送得宝抽纸4包,独创V型立体剪裁,动态贴合,为经期新舒适而生,精准防漏,隐形无痕,蚕丝感面层,柔软呵护你的每一面!

薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A

薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A

薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A

薇尔亲肤超薄卫生巾极薄棉柔姨妈巾小V巾日夜用4包46片套组-A

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
你可能还喜欢
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册