stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 671892594142
          [title] => 英语教程练习册零基础小学音标教材
          [jianjie] => 零基础入门自学英语音标自然拼读教材
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2990037468/O1CN01jUiAIB252OZvnNN0H_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4620693799922903713
          [shop_dsr] => 4.9334
          [volume] => 100
          [size] => 13.8
          [quanhou_jiage] => 5.8
          [date_time_yongjin] => 2022/12/05 09:49:27
          [tkrate3] => 10
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 92ab2e4396fa48738f1f2d13e1c943f1
          [coupon_start_time] => 2022-12-02 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-10 19:59:59
          [coupon_info_money] => 8
          [coupon_total_count] => 10000
          [coupon_remain_count] => 9980
          [coupon_info] => 满12元减8元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 达功图书专营店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i4/2990037468/O1CN01VH2eaD252OZ8xprcL_!!2990037468.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2990037468/O1CN01oIVxP8252OZ8xqKfl_!!2990037468.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2990037468/O1CN01IksCp4252OZB49MRZ_!!2990037468.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2990037468/O1CN01oaZSgL252OZ9cLA9g_!!2990037468.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01z8Utmj1CSgQnPLKPm_!!6000000000080-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 自然拼读英语教程加练习册 零基础小学入门英语音标自然拼读教材练习册 小学英语听力阅读理解训练习册英语自然拼读音标教程教材
          [provcity] => 河北 廊坊
          [shop_title] => 达功图书专营店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 100
          [commentCount] => 33
          [favcount] => 10
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=NOPXzPkt5tGaDY2upBtRtB-j0wRZyhXnWqBV8Diz8
          [category_id] => 50002833
          [category_name] => 小学教辅
          [level_one_category_id] => 33
          [level_one_category_name] => 书籍/杂志/报纸
          [tkfee3] => 0.58
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/05 09:49:27
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 10
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=671892594142
        )

    )

)
全2册 自然拼读英语教程加练习册 零基础入门自学英语音标自然拼读教材自然拼读练习册
优惠精选 全2册 自然拼读英语教程加练习册 零基础入门自学英语音标自然拼读教材自然拼读练习册

全2册 自然拼读英语教程加练习册 零基础入门自学英语音标自然拼读教材自然拼读练习册

17.76元 (满8.01元减8.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 671892594142
          [title] => 英语教程练习册零基础小学音标教材
          [jianjie] => 零基础入门自学英语音标自然拼读教材
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2990037468/O1CN01jUiAIB252OZvnNN0H_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4620693799922903713
          [shop_dsr] => 4.9334
          [volume] => 100
          [size] => 13.8
          [quanhou_jiage] => 5.8
          [date_time_yongjin] => 2022/12/05 09:49:27
          [tkrate3] => 10
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 92ab2e4396fa48738f1f2d13e1c943f1
          [coupon_start_time] => 2022-12-02 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-10 19:59:59
          [coupon_info_money] => 8
          [coupon_total_count] => 10000
          [coupon_remain_count] => 9980
          [coupon_info] => 满12元减8元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 达功图书专营店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i4/2990037468/O1CN01VH2eaD252OZ8xprcL_!!2990037468.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2990037468/O1CN01oIVxP8252OZ8xqKfl_!!2990037468.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2990037468/O1CN01IksCp4252OZB49MRZ_!!2990037468.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2990037468/O1CN01oaZSgL252OZ9cLA9g_!!2990037468.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01z8Utmj1CSgQnPLKPm_!!6000000000080-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 自然拼读英语教程加练习册 零基础小学入门英语音标自然拼读教材练习册 小学英语听力阅读理解训练习册英语自然拼读音标教程教材
          [provcity] => 河北 廊坊
          [shop_title] => 达功图书专营店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 100
          [commentCount] => 33
          [favcount] => 10
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=0P8ooZRt7t8QOVdhWDu2t6-j0wRZyhXnWqBV8Diz8
          [category_id] => 50002833
          [category_name] => 小学教辅
          [level_one_category_id] => 33
          [level_one_category_name] => 书籍/杂志/报纸
          [tkfee3] => 0.58
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/05 09:49:27
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 10
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=671892594142
        )

    )

)
价格: 13.8
小小 更新时间: 7个月前 (05-16)
购买渠道
天猫
购买件数
400件
浏览次数
71人已阅读
去看看
微信扫码
全2册 自然拼读英语教程加练习册 零基础入门自学英语音标自然拼读教材自然拼读练习册

全2册自然拼读英语教程加练习册,激发学生学习兴趣,练习多样效率高,帮助孩子快速提高阅读能力,帮助孩子在英语学习上更进一步!【赠记事本+运费险】

全2册 自然拼读英语教程加练习册 零基础入门自学英语音标自然拼读教材自然拼读练习册

全2册 自然拼读英语教程加练习册 零基础入门自学英语音标自然拼读教材自然拼读练习册

全2册 自然拼读英语教程加练习册 零基础入门自学英语音标自然拼读教材自然拼读练习册

全2册 自然拼读英语教程加练习册 零基础入门自学英语音标自然拼读教材自然拼读练习册

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
你可能还喜欢
Array
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册