stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 624213355124
          [title] => 可优比360度软毛1-2一3-4-6牙刷
          [jianjie] => 食品级硅胶材质,一体成型不含粘胶
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/820521956/O1CN01OPM9IT1QJtUvXqtpI_!!820521956.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4764949693409028272
          [shop_dsr] => 4.8786
          [volume] => 3000
          [size] => 39
          [quanhou_jiage] => 29
          [date_time_yongjin] => 2022/12/07 22:39:26
          [tkrate3] => 1.5
          [yongjin_type] => ZX
          [coupon_id] => 210d08fcc25e499d89ff9abc4b350ced
          [coupon_start_time] => 2022-11-25 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-09 23:59:59
          [coupon_info_money] => 10
          [coupon_total_count] => 10000
          [coupon_remain_count] => 8659
          [coupon_info] => 满39元减10元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 可优比旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i1/820521956/O1CN01zlXFtq1QJtQAiYDMc_!!820521956.jpg|https://img.alicdn.com/i1/820521956/O1CN01MPq5g41QJtQ5sAmIx_!!820521956.jpg|https://img.alicdn.com/i1/820521956/O1CN01nYbP4J1QJtQAiZDiy_!!820521956.jpg|https://img.alicdn.com/i4/820521956/O1CN01KNHGMs1QJtQ8rJE97_!!820521956.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN014fCbTy1nE9eR4FQKl_!!6000000005057-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙
          [provcity] => 浙江 杭州
          [shop_title] => 可优比旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 3000
          [commentCount] => 1000
          [favcount] => 300
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50234005
          [category_name] => 乳牙刷/训练牙刷/护齿牙刷
          [level_one_category_id] => 50014812
          [level_one_category_name] => 婴童用品
          [tkfee3] => 0.44
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/07 22:39:26
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 1.5
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=624213355124
        )

    )

)
可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙
优惠精选 可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙

可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙

39.00元 (满69.0元减30.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 624213355124
          [title] => 可优比360度软毛1-2一3-4-6牙刷
          [jianjie] => 食品级硅胶材质,一体成型不含粘胶
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/820521956/O1CN01OPM9IT1QJtUvXqtpI_!!820521956.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4764949693409028272
          [shop_dsr] => 4.8786
          [volume] => 3000
          [size] => 39
          [quanhou_jiage] => 29
          [date_time_yongjin] => 2022/12/07 22:39:26
          [tkrate3] => 1.5
          [yongjin_type] => ZX
          [coupon_id] => 210d08fcc25e499d89ff9abc4b350ced
          [coupon_start_time] => 2022-11-25 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-09 23:59:59
          [coupon_info_money] => 10
          [coupon_total_count] => 10000
          [coupon_remain_count] => 8659
          [coupon_info] => 满39元减10元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 可优比旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i1/820521956/O1CN01zlXFtq1QJtQAiYDMc_!!820521956.jpg|https://img.alicdn.com/i1/820521956/O1CN01MPq5g41QJtQ5sAmIx_!!820521956.jpg|https://img.alicdn.com/i1/820521956/O1CN01nYbP4J1QJtQAiZDiy_!!820521956.jpg|https://img.alicdn.com/i4/820521956/O1CN01KNHGMs1QJtQ8rJE97_!!820521956.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN014fCbTy1nE9eR4FQKl_!!6000000005057-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙
          [provcity] => 浙江 杭州
          [shop_title] => 可优比旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 3000
          [commentCount] => 1000
          [favcount] => 300
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50234005
          [category_name] => 乳牙刷/训练牙刷/护齿牙刷
          [level_one_category_id] => 50014812
          [level_one_category_name] => 婴童用品
          [tkfee3] => 0.44
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/07 22:39:26
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 1.5
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=624213355124
        )

    )

)
价格: 39
小小 更新时间: 7个月前 (05-16)
购买渠道
天猫
购买件数
10000件
浏览次数
79人已阅读
去看看
微信扫码
可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙

【可优比2支装】360度牙刷软毛婴幼儿专用,食品级硅胶材质,一体成型不含粘胶!一体刷毛不易掉落,采用纳米抗菌材料,安全无异味~

可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙

可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙

可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙

可优比360度牙刷软毛 1-2一3-4-6岁半以上婴儿婴幼儿宝宝儿童乳牙

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
你可能还喜欢
Array
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册