stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 645762252453
          [title] => 独特艾琳车载持久淡香除异味香氛
          [jianjie] => 专业调香 高档香氛 自然健康 持久清香
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/2209152349251/O1CN01wQ9yn02ID0nh3R12l_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4649053629770240698
          [shop_dsr] => 4.8723
          [volume] => 7000
          [size] => 119
          [quanhou_jiage] => 59
          [date_time_yongjin] => 2022/11/30 09:46:08
          [tkrate3] => 20
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 3a661dc0b9d8480dac5ef7d0c404d939
          [coupon_start_time] => 2022-11-26 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-11-30 23:59:59
          [coupon_info_money] => 60
          [coupon_total_count] => 100000
          [coupon_remain_count] => 98371
          [coupon_info] => 满119元减60元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => dr艾琳旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i4/2209152349251/O1CN01v9lnvv2ID0nKmj6ZD_!!2209152349251.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2209152349251/O1CN01bnBDrb2ID0nEdtXQx_!!2209152349251.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2209152349251/O1CN01WydaZc2ID0nLXw28e_!!2209152349251.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2209152349251/O1CN018oeYdV2ID0nEdvcJI_!!2209152349251.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01jGMlI81EGR6sLJ7mT_!!6000000000324-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 独特艾琳车载香氛持久淡香除异味高档香薰固体出风口摆件香包
          [provcity] => 广东 东莞
          [shop_title] => dr艾琳旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 7000
          [commentCount] => 2333
          [favcount] => 700
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=woGVpMaCgtD6v6Kfp3cbtd-P2GYzrCK3aB5AYzsGX
          [category_id] => 50018699
          [category_name] => 汽车香水香薰
          [level_one_category_id] => 26
          [level_one_category_name] => 汽车用品/电子/清洗/改装
          [tkfee3] => 11.8
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/11/30 09:46:08
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 20
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=645762252453
        )

    )

)
独特艾琳车载香氛持久淡香净化除异味高档香薰固体出风口摆件香包
优惠精选 独特艾琳车载香氛持久淡香净化除异味高档香薰固体出风口摆件香包

独特艾琳车载香氛持久淡香净化除异味高档香薰固体出风口摆件香包

59.00元 (满119.0元减60.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 645762252453
          [title] => 独特艾琳车载持久淡香除异味香氛
          [jianjie] => 专业调香 高档香氛 自然健康 持久清香
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/2209152349251/O1CN01wQ9yn02ID0nh3R12l_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4649053629770240698
          [shop_dsr] => 4.8723
          [volume] => 7000
          [size] => 119
          [quanhou_jiage] => 59
          [date_time_yongjin] => 2022/11/30 09:46:08
          [tkrate3] => 20
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 3a661dc0b9d8480dac5ef7d0c404d939
          [coupon_start_time] => 2022-11-26 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-11-30 23:59:59
          [coupon_info_money] => 60
          [coupon_total_count] => 100000
          [coupon_remain_count] => 98371
          [coupon_info] => 满119元减60元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => dr艾琳旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i4/2209152349251/O1CN01v9lnvv2ID0nKmj6ZD_!!2209152349251.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2209152349251/O1CN01bnBDrb2ID0nEdtXQx_!!2209152349251.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2209152349251/O1CN01WydaZc2ID0nLXw28e_!!2209152349251.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2209152349251/O1CN018oeYdV2ID0nEdvcJI_!!2209152349251.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01jGMlI81EGR6sLJ7mT_!!6000000000324-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 独特艾琳车载香氛持久淡香除异味高档香薰固体出风口摆件香包
          [provcity] => 广东 东莞
          [shop_title] => dr艾琳旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 7000
          [commentCount] => 2333
          [favcount] => 700
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=MJO7MypIKtXbPb4tNdUQtA-P2GYzrCK3aB5AYzsGX
          [category_id] => 50018699
          [category_name] => 汽车香水香薰
          [level_one_category_id] => 26
          [level_one_category_name] => 汽车用品/电子/清洗/改装
          [tkfee3] => 11.8
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/11/30 09:46:08
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 20
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=645762252453
        )

    )

)
价格: 119
小小 更新时间: 6个月前 (05-22)
购买渠道
天猫
购买件数
3000件
浏览次数
60人已阅读
去看看
微信扫码
独特艾琳车载香氛持久淡香净化除异味高档香薰固体出风口摆件香包

艾琳车载香薰,香型多样,轻奢质感,甄选全球高定香氛,清新耐闻,将四季的香搬进你的车里!

独特艾琳车载香氛持久淡香净化除异味高档香薰固体出风口摆件香包

独特艾琳车载香氛持久淡香净化除异味高档香薰固体出风口摆件香包

独特艾琳车载香氛持久淡香净化除异味高档香薰固体出风口摆件香包

独特艾琳车载香氛持久淡香净化除异味高档香薰固体出风口摆件香包

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
你可能还喜欢
Array
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册