stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 661450280330
          [title] => 茶花保鲜袋家用加厚大号冰箱收纳袋
          [jianjie] => 优选材质 厚实劲韧 强力承重 冷热兼宜
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/2260260447/O1CN01bC4IDD1FAllaEWshH_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4613023194352258729
          [shop_dsr] => 4.8786
          [volume] => 300
          [size] => 12.9
          [quanhou_jiage] => 11.9
          [date_time_yongjin] => 2022/11/30 08:50:11
          [tkrate3] => 5
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 271bf84fbe89467eb9b4170e76a7b334
          [coupon_start_time] => 2022-11-28 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 1
          [coupon_total_count] => 30000
          [coupon_remain_count] => 29914
          [coupon_info] => 满9元减1元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 茶花六小狐专卖店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i3/2260260447/O1CN01mEMWbf1FAliqXjnJT_!!2260260447.jpg|https://img.alicdn.com/i2/2260260447/O1CN01xd9oIM1FAlim4hR7p_!!2260260447.jpg|https://img.alicdn.com/i2/2260260447/O1CN01Kq8XFq1FAllcheIg9_!!2260260447.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2260260447/O1CN01oh5zS21FAllTuhH1o_!!2260260447.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN014Jehlb1nXOGH7XRgs_!!6000000005099-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱专用一次性收纳袋食品袋
          [provcity] => 江苏 南京
          [shop_title] => 茶花六小狐专卖店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 300
          [commentCount] => 100
          [favcount] => 30
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=jAba6aMT0tJngAvCOocJte-jJ40DbtXdq56qoWswQ
          [category_id] => 50022527
          [category_name] => 保鲜袋
          [level_one_category_id] => 122952001
          [level_one_category_name] => 餐饮具
          [tkfee3] => 0.6
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/11/30 08:50:11
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 5
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=661450280330
        )

    )

)
茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱一次性分装收纳袋食品袋
优惠精选 茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱一次性分装收纳袋食品袋

茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱一次性分装收纳袋食品袋

9.90元 (满12.0元减3.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 661450280330
          [title] => 茶花保鲜袋家用加厚大号冰箱收纳袋
          [jianjie] => 优选材质 厚实劲韧 强力承重 冷热兼宜
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/2260260447/O1CN01bC4IDD1FAllaEWshH_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4613023194352258729
          [shop_dsr] => 4.8786
          [volume] => 300
          [size] => 12.9
          [quanhou_jiage] => 11.9
          [date_time_yongjin] => 2022/11/30 08:49:53
          [tkrate3] => 5
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 271bf84fbe89467eb9b4170e76a7b334
          [coupon_start_time] => 2022-11-28 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 1
          [coupon_total_count] => 30000
          [coupon_remain_count] => 29914
          [coupon_info] => 满9元减1元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 茶花六小狐专卖店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i3/2260260447/O1CN01mEMWbf1FAliqXjnJT_!!2260260447.jpg|https://img.alicdn.com/i2/2260260447/O1CN01xd9oIM1FAlim4hR7p_!!2260260447.jpg|https://img.alicdn.com/i2/2260260447/O1CN01Kq8XFq1FAllcheIg9_!!2260260447.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2260260447/O1CN01oh5zS21FAllTuhH1o_!!2260260447.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN014Jehlb1nXOGH7XRgs_!!6000000005099-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱专用一次性收纳袋食品袋
          [provcity] => 江苏 南京
          [shop_title] => 茶花六小狐专卖店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 300
          [commentCount] => 100
          [favcount] => 30
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=zBP5OZWhetaoeg7SgDfdt4-B7v2W4FrZoXQo52TD0
          [category_id] => 50022527
          [category_name] => 保鲜袋
          [level_one_category_id] => 122952001
          [level_one_category_name] => 餐饮具
          [tkfee3] => 0.6
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/11/30 08:49:53
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 5
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=661450280330
        )

    )

)
价格: 12.9
小小 更新时间: 6个月前 (05-22)
购买渠道
天猫
购买件数
800件
浏览次数
59人已阅读
去看看
微信扫码
茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱一次性分装收纳袋食品袋

线下商超同款,茶花大牌保鲜袋!活动200只抢9.9!超划算~可微波,可冷冻,居家蔬菜水果等食物锁鲜超实用~点断好撕,厚实承重,不易破漏尴尬!

茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱一次性分装收纳袋食品袋

茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱一次性分装收纳袋食品袋

茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱一次性分装收纳袋食品袋

茶花保鲜袋家用加厚大号密封袋食品级冰箱一次性分装收纳袋食品袋

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
你可能还喜欢
Array
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册