stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 672240875342
          [title] => tcl 65t8e max 65英寸qled全面屏
          [jianjie] => 157%高色域/120Hz高刷/4+64GB
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/395601843/O1CN01FBAoG71PU8kVUm1T5_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 145383631911650843
          [shop_dsr] => 4.8569
          [volume] => 100
          [size] => 4999
          [quanhou_jiage] => 4899
          [date_time_yongjin] => 2022/12/07 21:32:57
          [tkrate3] => 2
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 24e9a955e5114265b1d025b8f24fcad6
          [coupon_start_time] => 2022-11-30 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 100
          [coupon_total_count] => 50000
          [coupon_remain_count] => 46628
          [coupon_info] => 满4980元减100元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => TCL电视官方旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i4/395601843/O1CN01AxdGWd1PU8jfTHCh7_!!395601843.jpg|https://img.alicdn.com/i2/395601843/O1CN01JYErv41PU8jqj4FxI_!!395601843.jpg|https://img.alicdn.com/i2/395601843/O1CN01BQdN9Y1PU8jiR0yuV_!!395601843.jpg|https://img.alicdn.com/i4/395601843/O1CN01yuFCsU1PU8jhf8E04_!!395601843.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01WvcGVo1FqRsHt5dTT_!!6000000000538-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => TCL 65T8E Max 65英寸QLED量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视
          [provcity] => 广东 惠州
          [shop_title] => TCL电视官方旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 100
          [commentCount] => 33
          [favcount] => 10
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50019790
          [category_name] => 平板电视
          [level_one_category_id] => 50022703
          [level_one_category_name] => 大家电
          [tkfee3] => 97.98
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/07 21:32:57
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 2
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=672240875342
        )

    )

)
TCL 65T8E Max 65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方
优惠精选 TCL 65T8E Max 65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方

TCL 65T8E Max 65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方

4899.00元 (满4980.0元减100.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 672240875342
          [title] => tcl 65t8e max 65英寸qled全面屏
          [jianjie] => 157%高色域/120Hz高刷/4+64GB
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/395601843/O1CN01FBAoG71PU8kVUm1T5_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 145383631911650843
          [shop_dsr] => 4.8569
          [volume] => 100
          [size] => 4999
          [quanhou_jiage] => 4899
          [date_time_yongjin] => 2022/12/07 21:32:57
          [tkrate3] => 2
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 24e9a955e5114265b1d025b8f24fcad6
          [coupon_start_time] => 2022-11-30 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 100
          [coupon_total_count] => 50000
          [coupon_remain_count] => 46628
          [coupon_info] => 满4980元减100元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => TCL电视官方旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i4/395601843/O1CN01AxdGWd1PU8jfTHCh7_!!395601843.jpg|https://img.alicdn.com/i2/395601843/O1CN01JYErv41PU8jqj4FxI_!!395601843.jpg|https://img.alicdn.com/i2/395601843/O1CN01BQdN9Y1PU8jiR0yuV_!!395601843.jpg|https://img.alicdn.com/i4/395601843/O1CN01yuFCsU1PU8jhf8E04_!!395601843.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01WvcGVo1FqRsHt5dTT_!!6000000000538-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => TCL 65T8E Max 65英寸QLED量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视
          [provcity] => 广东 惠州
          [shop_title] => TCL电视官方旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 100
          [commentCount] => 33
          [favcount] => 10
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50019790
          [category_name] => 平板电视
          [level_one_category_id] => 50022703
          [level_one_category_name] => 大家电
          [tkfee3] => 97.98
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/07 21:32:57
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 2
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=672240875342
        )

    )

)
价格: 4999
caicai 更新时间: 6个月前 (06-09)
购买渠道
天猫
购买件数
400件
浏览次数
116人已阅读
去看看
微信扫码
TCL 65T8E Max 65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方

TCL65T8EMax65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方,QLED原色量子点/120Hz光速刷新模式/4+64GB

TCL 65T8E Max 65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方

TCL 65T8E Max 65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方

TCL 65T8E Max 65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方

TCL 65T8E Max 65英寸量子点全面屏高清智能液晶网络平板电视官方

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册