stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 534991628933
          [title] => 血压测量仪家用手腕式器电子血压计
          [jianjie] => 5年包换 90天包退 可充电 智能体位检测
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2822544221/O1CN01YWjHkh1h3GZq6VQtc_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4621890616312408225
          [shop_dsr] => 4.8492
          [volume] => 4000
          [size] => 98.00
          [quanhou_jiage] => 68
          [date_time_yongjin] => 2023/01/28 02:11:58
          [tkrate3] => 20
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 25031e7925ec4093934080c6b0888bd8
          [coupon_start_time] => 2023-01-02 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2023-01-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 30
          [coupon_total_count] => 20000
          [coupon_remain_count] => 15784
          [coupon_info] => 满98元减30元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 卓辰医疗器械旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i2/2822544221/O1CN01ucPWYP1h3GXtrnEVE_!!0-item_pic.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2822544221/O1CN01Zih7He1h3GTDLQZdZ_!!2822544221.jpg|https://img.alicdn.com/i2/2822544221/O1CN01SkQCv91h3GT7RIKUx_!!2822544221.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2822544221/O1CN01SmGU811h3Gaolhn37_!!2822544221.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01QOdZfs1F9ObV8exwt_!!6000000000444-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 血压测量仪家用电子血压计手腕式高精准量血压医用测压仪高血压器
          [provcity] => 湖北 武汉
          [shop_title] => 卓辰医疗器械旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 4000
          [commentCount] => 1333
          [favcount] => 400
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50023745
          [category_name] => 血压计(电子血压计)
          [level_one_category_id] => 50023721
          [level_one_category_name] => 医疗器械
          [tkfee3] => 13.6
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/01/28 02:11:58
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 20
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=534991628933
        )

    )

)
医疗医生全自动高精准充电手腕式家用电子量血压计测量仪器测试压
优惠精选 医疗医生全自动高精准充电手腕式家用电子量血压计测量仪器测试压

医疗医生全自动高精准充电手腕式家用电子量血压计测量仪器测试压

58.00元 (满128.0元减70.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 534991628933
          [title] => 血压测量仪家用手腕式器电子血压计
          [jianjie] => 5年包换 90天包退 可充电 智能体位检测
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i3/2822544221/O1CN01YWjHkh1h3GZq6VQtc_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4621890616312408225
          [shop_dsr] => 4.8492
          [volume] => 4000
          [size] => 98.00
          [quanhou_jiage] => 68
          [date_time_yongjin] => 2023/01/28 02:11:58
          [tkrate3] => 20
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 25031e7925ec4093934080c6b0888bd8
          [coupon_start_time] => 2023-01-02 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2023-01-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 30
          [coupon_total_count] => 20000
          [coupon_remain_count] => 15784
          [coupon_info] => 满98元减30元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 卓辰医疗器械旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i2/2822544221/O1CN01ucPWYP1h3GXtrnEVE_!!0-item_pic.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2822544221/O1CN01Zih7He1h3GTDLQZdZ_!!2822544221.jpg|https://img.alicdn.com/i2/2822544221/O1CN01SkQCv91h3GT7RIKUx_!!2822544221.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2822544221/O1CN01SmGU811h3Gaolhn37_!!2822544221.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01QOdZfs1F9ObV8exwt_!!6000000000444-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 血压测量仪家用电子血压计手腕式高精准量血压医用测压仪高血压器
          [provcity] => 湖北 武汉
          [shop_title] => 卓辰医疗器械旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 4000
          [commentCount] => 1333
          [favcount] => 400
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50023745
          [category_name] => 血压计(电子血压计)
          [level_one_category_id] => 50023721
          [level_one_category_name] => 医疗器械
          [tkfee3] => 13.6
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/01/28 02:11:58
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 20
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=534991628933
        )

    )

)
小小 更新时间: 9个月前 (05-08)
购买渠道
天猫国际官方直营
购买件数
10000件
浏览次数
84人已阅读
领券购买
微信扫码
医疗医生全自动高精准充电手腕式家用电子量血压计测量仪器测试压

5年包换90天包退,售后有保障用的更安心,免脱衣超方便,真人语音播报,高清大屏,180组双人记忆存储,血压心率静准测量,一看就会!关心爸妈,先把装备拿下!

医疗医生全自动高精准充电手腕式家用电子量血压计测量仪器测试压

医疗医生全自动高精准充电手腕式家用电子量血压计测量仪器测试压

医疗医生全自动高精准充电手腕式家用电子量血压计测量仪器测试压

医疗医生全自动高精准充电手腕式家用电子量血压计测量仪器测试压

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册