stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 618211873491
          [title] => 鱼跃老人臂式血压测量仪电子血压计
          [jianjie] => 语音播报 智能加压 一键测量 全国联保
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/2207839338901/O1CN01d6EKIr2Fci2qPTJK3_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4684939900719615107
          [shop_dsr] => 4.9141
          [volume] => 0
          [size] => 174.00
          [quanhou_jiage] => 169
          [date_time_yongjin] => 2023/01/28 01:23:20
          [tkrate3] => 1.5
          [yongjin_type] => COMMON
          [coupon_id] => 69e1054f141d4006bd052d1b68767e76
          [coupon_start_time] => 2022-12-06 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2023-01-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 5
          [coupon_total_count] => 10000
          [coupon_remain_count] => 9192
          [coupon_info] => 满100元减5元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 卓彤医疗器械专营店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i1/2207839338901/O1CN01chTDAt2FchysaW0I5_!!2207839338901.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2207839338901/O1CN01jHybWK2FchyvTiADx_!!2207839338901.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2207839338901/O1CN01bESH7u2FchyuxYFw8_!!2207839338901.jpg|https://img.alicdn.com/i2/2207839338901/O1CN017688IX2Fchyx0DOBj_!!2207839338901.png
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/2207839338901/O1CN01d6EKIr2Fci2qPTJK3_!!0-item_pic.jpg
          [tao_title] => 鱼跃老人臂式血压测量仪610A家用全自动高精准电子血压计测压仪器
          [provcity] => 江苏 盐城
          [shop_title] => 卓彤医疗器械专营店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 0
          [commentCount] => 0
          [favcount] => 0
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50023745
          [category_name] => 血压计(电子血压计)
          [level_one_category_id] => 50023721
          [level_one_category_name] => 医疗器械
          [tkfee3] => 2.54
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/01/28 01:23:20
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 1.5
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=618211873491
        )

    )

)
鱼跃老人臂式血压测量仪610A家用全自动高精准电子血压计测压仪器
优惠精选 鱼跃老人臂式血压测量仪610A家用全自动高精准电子血压计测压仪器

鱼跃老人臂式血压测量仪610A家用全自动高精准电子血压计测压仪器

193.00元 (满60.0元减5.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 618211873491
          [title] => 鱼跃老人臂式血压测量仪电子血压计
          [jianjie] => 语音播报 智能加压 一键测量 全国联保
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/2207839338901/O1CN01d6EKIr2Fci2qPTJK3_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4684939900719615107
          [shop_dsr] => 4.9141
          [volume] => 0
          [size] => 174.00
          [quanhou_jiage] => 169
          [date_time_yongjin] => 2023/01/28 01:23:20
          [tkrate3] => 1.5
          [yongjin_type] => COMMON
          [coupon_id] => 69e1054f141d4006bd052d1b68767e76
          [coupon_start_time] => 2022-12-06 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2023-01-31 23:59:59
          [coupon_info_money] => 5
          [coupon_total_count] => 10000
          [coupon_remain_count] => 9192
          [coupon_info] => 满100元减5元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 卓彤医疗器械专营店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i1/2207839338901/O1CN01chTDAt2FchysaW0I5_!!2207839338901.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2207839338901/O1CN01jHybWK2FchyvTiADx_!!2207839338901.jpg|https://img.alicdn.com/i3/2207839338901/O1CN01bESH7u2FchyuxYFw8_!!2207839338901.jpg|https://img.alicdn.com/i2/2207839338901/O1CN017688IX2Fchyx0DOBj_!!2207839338901.png
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/2207839338901/O1CN01d6EKIr2Fci2qPTJK3_!!0-item_pic.jpg
          [tao_title] => 鱼跃老人臂式血压测量仪610A家用全自动高精准电子血压计测压仪器
          [provcity] => 江苏 盐城
          [shop_title] => 卓彤医疗器械专营店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 0
          [commentCount] => 0
          [favcount] => 0
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => 
          [category_id] => 50023745
          [category_name] => 血压计(电子血压计)
          [level_one_category_id] => 50023721
          [level_one_category_name] => 医疗器械
          [tkfee3] => 2.54
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2023/01/28 01:23:20
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 
          [presale_tail_start_time] => 
          [presale_end_time] => 
          [presale_start_time] => 
          [presale_deposit] => 
          [min_commission_rate] => 1.5
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=618211873491
        )

    )

)
小小 更新时间: 9个月前 (05-10)
购买渠道
天猫国际官方直营
购买件数
13件
浏览次数
115人已阅读
领券购买
微信扫码
鱼跃老人臂式血压测量仪610A家用全自动高精准电子血压计测压仪器
杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
你可能还喜欢
Array
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册