stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 575503573840
          [title] => chicco沐浴露二合一宝宝洗护洗发水
          [jianjie] => 【天然氨基酸配方】+【温和无泪+不假滑】
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/4038544812/O1CN01PunLtC1lPwf4d7wpe_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4873037349199624192
          [shop_dsr] => 4.8937
          [volume] => 800
          [size] => 98
          [quanhou_jiage] => 68
          [date_time_yongjin] => 2022/12/05 10:05:08
          [tkrate3] => 15.01
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => af38dd6b62794a5b87b89932fb9ac12b
          [coupon_start_time] => 2022-12-01 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-09 23:59:59
          [coupon_info_money] => 30
          [coupon_total_count] => 5000
          [coupon_remain_count] => 4936
          [coupon_info] => 满98元减30元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => chicco智高海外旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i4/4038544812/O1CN0169Z9Hi1lPwc1H10aa_!!4038544812.jpg|https://img.alicdn.com/i2/4038544812/O1CN01KSwNCT1lPwc20WStp_!!4038544812.jpg|https://img.alicdn.com/i3/4038544812/O1CN01BLt8tt1lPwaSTvy6M_!!4038544812.jpg|https://img.alicdn.com/i3/4038544812/O1CN01zpox3X1lPwcCmwlEd_!!4038544812.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01Vxxv9e1o0FGTf5w7L_!!6000000005162-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护新生婴儿专用
          [provcity] => 广东 广州
          [shop_title] => chicco智高海外旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 800
          [commentCount] => 266
          [favcount] => 80
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=QJbgKYZSQtBdV3xIGpuatQ-d7G4ZbFpoXxmYNzuPd
          [category_id] => 50014259
          [category_name] => 沐浴乳/沐浴露
          [level_one_category_id] => 50014812
          [level_one_category_name] => 婴童用品
          [tkfee3] => 10.21
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/05 10:05:08
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 15.01
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=575503573840
        )

    )

)
【K姐推荐】 chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护
优惠精选 【K姐推荐】 chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护

【K姐推荐】 chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护

79.00元 (满139.0元减60.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 575503573840
          [title] => chicco沐浴露二合一宝宝洗护洗发水
          [jianjie] => 【天然氨基酸配方】+【温和无泪+不假滑】
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i2/4038544812/O1CN01PunLtC1lPwf4d7wpe_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 4873037349199624192
          [shop_dsr] => 4.8937
          [volume] => 800
          [size] => 98
          [quanhou_jiage] => 68
          [date_time_yongjin] => 2022/12/05 10:04:51
          [tkrate3] => 15.01
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => af38dd6b62794a5b87b89932fb9ac12b
          [coupon_start_time] => 2022-12-01 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-09 23:59:59
          [coupon_info_money] => 30
          [coupon_total_count] => 5000
          [coupon_remain_count] => 4936
          [coupon_info] => 满98元减30元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => chicco智高海外旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i4/4038544812/O1CN0169Z9Hi1lPwc1H10aa_!!4038544812.jpg|https://img.alicdn.com/i2/4038544812/O1CN01KSwNCT1lPwc20WStp_!!4038544812.jpg|https://img.alicdn.com/i3/4038544812/O1CN01BLt8tt1lPwaSTvy6M_!!4038544812.jpg|https://img.alicdn.com/i3/4038544812/O1CN01zpox3X1lPwcCmwlEd_!!4038544812.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN01Vxxv9e1o0FGTf5w7L_!!6000000005162-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护新生婴儿专用
          [provcity] => 广东 广州
          [shop_title] => chicco智高海外旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 800
          [commentCount] => 266
          [favcount] => 80
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=VgM4D7pt6twA9KPFPMcvtV-d7G4ZbFpoXxmYNzuPd
          [category_id] => 50014259
          [category_name] => 沐浴乳/沐浴露
          [level_one_category_id] => 50014812
          [level_one_category_name] => 婴童用品
          [tkfee3] => 10.21
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/05 10:04:51
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 15.01
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=575503573840
        )

    )

)
caicai 更新时间: 5个月前 (07-15)
购买渠道
天猫国际官方直营
购买件数
3000件
浏览次数
80人已阅读
领券购买
微信扫码
【K姐推荐】 chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护

【chicco智高海外旗舰店】小红书众多宝妈大人亲测推荐!意大利原装进口,萃取洋甘菊温和呵护宝宝肌肤,舒缓敏感修复镇静,温和无泪配方,安全不添加,解决宝宝洗澡难题。

【K姐推荐】 chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护

【K姐推荐】 chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护

【K姐推荐】 chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护

【K姐推荐】 chicco智高儿童沐浴露洗发水二合一宝宝无泪配方洗护

杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册