stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 665511351345
          [title] => 【新用户首3月12元/月】酷喵vip电视
          [jianjie] => 【新用户首三月10元/月】酷喵vip电视1个月卡电视大会员优酷
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/2219387890/O1CN01JmAsLh289flAn1br3_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 153122396327400633
          [shop_dsr] => 4.8658
          [volume] => 7000
          [size] => 10
          [quanhou_jiage] => 9
          [date_time_yongjin] => 2022/12/07 22:16:51
          [tkrate3] => 25
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 4083a140afbd42d2944b471e6ddf3bd6
          [coupon_start_time] => 2022-12-06 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-12 23:59:59
          [coupon_info_money] => 1
          [coupon_total_count] => 100000
          [coupon_remain_count] => 99996
          [coupon_info] => 满10元减1元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 优酷会员官方旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i3/2219387890/O1CN01eOUWpA289fl6vGdH5_!!2219387890.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2219387890/O1CN01koUoZa289flAmVzRH_!!2219387890.jpg|https://img.alicdn.com/i4/2219387890/O1CN01zwE3uN289fknSJnjD_!!2219387890.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2219387890/O1CN01zEuvO3289fkoc4zxO_!!2219387890.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/2219387890/O1CN01JmAsLh289flAn1br3_!!0-item_pic.jpg
          [tao_title] => 【新用户首三月10元/月】酷喵vip电视1个月卡电视大会员优酷
          [provcity] => 北京
          [shop_title] => 优酷会员官方旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 7000
          [commentCount] => 2333
          [favcount] => 700
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=9VxZJvnFBtOMkWPFm8CQt6-OZmOe8fZ0mkAwoRc7
          [category_id] => 201159608
          [category_name] => 影视会员
          [level_one_category_id] => 126602002
          [level_one_category_name] => 数字生活
          [tkfee3] => 2.25
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/07 22:16:51
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 25
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=665511351345
        )

    )

)
【连续包月首月25元】酷喵会员1个月卡电视视频vip【支持TV端】
优惠精选 【连续包月首月25元】酷喵会员1个月卡电视视频vip【支持TV端】

【连续包月首月25元】酷喵会员1个月卡电视视频vip【支持TV端】

25.00元 (满29.0元减4.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 665511351345
          [title] => 【新用户首3月12元/月】酷喵vip电视
          [jianjie] => 【新用户首三月10元/月】酷喵vip电视1个月卡电视大会员优酷
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/2219387890/O1CN01JmAsLh289flAn1br3_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 153122396327400633
          [shop_dsr] => 4.8658
          [volume] => 7000
          [size] => 10
          [quanhou_jiage] => 9
          [date_time_yongjin] => 2022/12/07 22:16:35
          [tkrate3] => 25
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => 4083a140afbd42d2944b471e6ddf3bd6
          [coupon_start_time] => 2022-12-06 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-12 23:59:59
          [coupon_info_money] => 1
          [coupon_total_count] => 100000
          [coupon_remain_count] => 99996
          [coupon_info] => 满10元减1元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 优酷会员官方旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i3/2219387890/O1CN01eOUWpA289fl6vGdH5_!!2219387890.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2219387890/O1CN01koUoZa289flAmVzRH_!!2219387890.jpg|https://img.alicdn.com/i4/2219387890/O1CN01zwE3uN289fknSJnjD_!!2219387890.jpg|https://img.alicdn.com/i1/2219387890/O1CN01zEuvO3289fkoc4zxO_!!2219387890.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i4/2219387890/O1CN01JmAsLh289flAn1br3_!!0-item_pic.jpg
          [tao_title] => 【新用户首三月10元/月】酷喵vip电视1个月卡电视大会员优酷
          [provcity] => 北京
          [shop_title] => 优酷会员官方旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 7000
          [commentCount] => 2333
          [favcount] => 700
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=dBr6g72sZt320xrU59Fet3-bbG4ZxhGv0K5XybFWO
          [category_id] => 201159608
          [category_name] => 影视会员
          [level_one_category_id] => 126602002
          [level_one_category_name] => 数字生活
          [tkfee3] => 2.25
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/07 22:16:35
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 25
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=665511351345
        )

    )

)
caicai 更新时间: 6个月前 (05-31)
购买渠道
天猫国际官方直营
购买件数
400件
浏览次数
97人已阅读
领券购买
微信扫码
【连续包月首月25元】酷喵会员1个月卡电视视频vip【支持TV端】
杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册