stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 574153190232
          [title] => 招财大号客厅玄关电视酒柜玉白菜
          [jianjie] => 破损免费补发,超强抗震包装!
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/4035314595/O1CN01cl1yMK1joYQ3cztiR_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 253469874792177672
          [shop_dsr] => 4.7372
          [volume] => 1000
          [size] => 68
          [quanhou_jiage] => 58
          [date_time_yongjin] => 2022/12/05 10:15:55
          [tkrate3] => 20.1
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => d58833bd42eb4c349f20752da134d2a3
          [coupon_start_time] => 2022-11-29 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-05 23:59:59
          [coupon_info_money] => 10
          [coupon_total_count] => 99999
          [coupon_remain_count] => 99944
          [coupon_info] => 满68元减10元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 锦礼嘉旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i3/4035314595/TB2B2cIFL1TBuNjy0FjXXajyXXa_!!4035314595.jpg|https://img.alicdn.com/i4/4035314595/TB2NwSpFKGSBuNjSspbXXciipXa_!!4035314595.jpg|https://img.alicdn.com/i2/4035314595/TB2zV2jFHSYBuNjSspiXXXNzpXa_!!4035314595.jpg|https://img.alicdn.com/i1/4035314595/TB2ULT1FN9YBuNjy0FfXXXIsVXa_!!4035314595.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN014cDzDa28mbNnbxuYL_!!6000000007975-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 玉白菜摆件招财大号金蟾客厅玄关电视酒柜店铺工艺装饰品开业礼品
          [provcity] => 浙江 金华
          [shop_title] => 锦礼嘉旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 1000
          [commentCount] => 333
          [favcount] => 100
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=eQkjro2tDtdmKODsq9uzt0-pVx4j9hgOp83r8YTqA
          [category_id] => 50020835
          [category_name] => 装饰摆件
          [level_one_category_id] => 50020808
          [level_one_category_name] => 家居饰品
          [tkfee3] => 11.66
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/05 10:15:55
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 20.1
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=574153190232
        )

    )

)
玉白菜摆件招财大号金蟾客厅玄关电视酒柜店铺工艺装饰品开业礼品
优惠精选 玉白菜摆件招财大号金蟾客厅玄关电视酒柜店铺工艺装饰品开业礼品

玉白菜摆件招财大号金蟾客厅玄关电视酒柜店铺工艺装饰品开业礼品

58.00元 (满68.0元减10.0元)
stdClass Object
(
  [status] => 200
  [content] => Array
    (
      [0] => stdClass Object
        (
          [code] => 0
          [type_one_id] => 0
          [tao_id] => 574153190232
          [title] => 招财大号客厅玄关电视酒柜玉白菜
          [jianjie] => 破损免费补发,超强抗震包装!
          [pict_url] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/4035314595/O1CN01cl1yMK1joYQ3cztiR_!!0-item_pic.jpg
          [user_type] => 1
          [seller_id] => 253469874792177672
          [shop_dsr] => 4.7372
          [volume] => 1000
          [size] => 68
          [quanhou_jiage] => 58
          [date_time_yongjin] => 2022/12/05 10:15:38
          [tkrate3] => 20.1
          [yongjin_type] => MKT
          [coupon_id] => d58833bd42eb4c349f20752da134d2a3
          [coupon_start_time] => 2022-11-29 00:00:00
          [coupon_end_time] => 2022-12-05 23:59:59
          [coupon_info_money] => 10
          [coupon_total_count] => 99999
          [coupon_remain_count] => 99944
          [coupon_info] => 满68元减10元
          [juhuasuan] => 0
          [taoqianggou] => 0
          [haitao] => 0
          [jiyoujia] => 0
          [jinpaimaijia] => 0
          [pinpai] => 0
          [pinpai_name] => 
          [yunfeixian] => 0
          [nick] => 锦礼嘉旗舰店
          [small_images] => https://img.alicdn.com/i3/4035314595/TB2B2cIFL1TBuNjy0FjXXajyXXa_!!4035314595.jpg|https://img.alicdn.com/i4/4035314595/TB2NwSpFKGSBuNjSspbXXciipXa_!!4035314595.jpg|https://img.alicdn.com/i2/4035314595/TB2zV2jFHSYBuNjSspiXXXNzpXa_!!4035314595.jpg|https://img.alicdn.com/i1/4035314595/TB2ULT1FN9YBuNjy0FfXXXIsVXa_!!4035314595.jpg
          [white_image] => https://img.alicdn.com/bao/uploaded/O1CN014cDzDa28mbNnbxuYL_!!6000000007975-0-yinhe.jpg
          [tao_title] => 玉白菜摆件招财大号金蟾客厅玄关电视酒柜店铺工艺装饰品开业礼品
          [provcity] => 浙江 金华
          [shop_title] => 锦礼嘉旗舰店
          [zhibo_url] => 
          [sellCount] => 1000
          [commentCount] => 333
          [favcount] => 100
          [score1] => 4.9
          [score2] => 4.9
          [score3] => 4.9
          [creditLevel] => 
          [shopIcon] => 
          [pcDescContent] => 
          [item_url] => https://uland.taobao.com/item/edetail?id=qkrJm73T2t4Xpy0CYvtWt0-pVx4j9hgOp83r8YTqA
          [category_id] => 50020835
          [category_name] => 装饰摆件
          [level_one_category_id] => 50020808
          [level_one_category_name] => 家居饰品
          [tkfee3] => 11.66
          [biaoqian] => 
          [tag] => 
          [date_time] => 2022/12/05 10:15:38
          [presale_discount_fee_text] => 
          [presale_tail_end_time] => 0
          [presale_tail_start_time] => 0
          [presale_end_time] => 0
          [presale_start_time] => 0
          [presale_deposit] => 0
          [min_commission_rate] => 20.1
          [pcDescContent_url] => https://mdetail.tmall.com/templates/pages/desc?id=574153190232
        )

    )

)
caicai 更新时间: 6个月前 (06-10)
购买渠道
天猫国际官方直营
购买件数
800件
浏览次数
90人已阅读
领券购买
微信扫码
玉白菜摆件招财大号金蟾客厅玄关电视酒柜店铺工艺装饰品开业礼品
杏林港湾是一家分享生活、健康、购物的门户网站,好价信息来自热心杏友爆料和商家自荐,经小编人工审核或小杏机器人智能判断后发布。促销折扣可能随时变化,请值友们购买前注意核实。
+1已打分
已有0用户参与 0
0 : 0
+1 已打分
0评论

本文收录在

爆料是一件简单又好玩的事,动动手指就能把你认可的好价商品分享给千万网友,还能获得大量积分奖励,兑换礼品卡和定制礼品!赶快行动起来吧!

爆料新人可获额外奖励
发帖奖励

投稿一次奖励100积分。

更多奖励机制详情请戳
精选好价 最赞好价 最多评论
最热海淘 最赞海淘 最多评论
切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册